Press "Enter" to skip to content

En kort analys och några förbättringsförslag av blister och plastaskar

Gazmir Hajra 0

I detta fall har jag använt mig av en förpackning från #Arla.

Blisterförpackning

När en produkt omges av en blisterförpackning ligger den på en kartong som sedan omsluts av en plastfolie eller en aluminiumfolie. Förpackningen kan också bestå endast av plast eller endast av kartong. Ett problem med blisterförpackningar är att många gånger saknas det instruktioner för hur den öppnas eller så är de otydliga. Om det finns en perforering så kan även den vara otydlig och svår att finna, vissa perforeringar går inte heller hela vägen och detta medför att det blir svårare att få ut innehållet. Förpackningen kan också många gånger vara designade så att det blir för mycket restdelar över efter att den öppnats.

För de förpackningar som innehåller olika material som exempelvis plast och kartong gäller det att särskilja på dessa då de återvinns var för sig.

Hantering

Den är inte tung och tar inte heller mycket plats. Det är enkelt att greppa den då den inte är så bred. Jag misstänker dock att greppa den med en hand för vissa kan vara svårt då förpackningen är hög och pga. kondens i kylen orsaka en förlust i friktion.

Aktivitetsanalys

1, Packar upp ur påsen. 2, Ställer på rätt plats. 3, När behovet uppkommer plocka fram produkten. 4, Öppnar locket på det sätt som känns mest bekvämt för mig. 5, Drar av aluminiumfolien med hjälp av flärpen. 6, Tar ut ur innehållet med en sked. 7, Försluter förpackningen. 8, Förvarar. 9, Öppnar -> återigen till punkt 3. 10, Tömmer förpackningen.

Svårigheter/problem

När jag öppnade aluminiumfolien revs den upp i olika delar då materialet är för tunt, flärpen är för liten och svår att greppa. Förpackningen är för mjuk och viker sig om jag greppar den för hårt. Det blir lite kladdigt när jag ska återförsluta eller använda produkten för andra gången.

Fördelar

Jag tycker det är ganska enkelt att öppna upp både plastlocket och aluminiumfolien, det är enkelt att återförsluta förpackningen. Dock kan det bli lite kladdigt. Locket har en stor radie på de rundade kanterna och locket fastnar inte på förpackningen.  

Förbättringsförslag

I o m de problem jag har stött på har jag flera förbättringsförslag.

– När jag ska öppna aluminiumfolien tycker jag att flärpen är för liten och har låg friktion, därför är det passande med en större flärp och grövre eller knottrig yta.

– När jag öppnade aluminiumfolien var folien för tunn och gick sönder, vilket medför till att återförslutningen blir sämre. En tjockare folie behövs.

– För att förbättra greppyta och stabilitet föreslår jag att ytan på förpackningen görs knottrig eller med avlånga utbuktningar.

– Just nu har förpackningen en höjd på 115 mm och jag föreslår att öka det till 125 mm (utan att öka mängd) i ett försök att minska kladdandet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *