Gazmir Hajra, online CV

Jag är en driven person och har en passion för utveckling, studier och tror på livs-långt-lärande. Min önskan att vara framgångsrik, speglar sig både personligt och professionellt då jag vill åstadkomma likadant eller bättre resultat på minarbetsplats.

Success by Sincerity

För mig är uppriktighet väldigt viktigt, i mitt privatliv, arbete, hobby, familj etc. 

LLL - Life Long Learner

Jag har en bra uppfattning av mina brister, okunskaper, och begränsningar, likväl mina styrkor, kunskaper och möjligheter för att få en gynnsam balans och grund i min kunskapssträvan. 

Arbetslivserfarenhet

Detta är mina anställningar som jag har haft, heltid samt som student.

Åseda | Maj 2021 – Nuvarande
Mitt arbete går ut på framtagning och utveckling av interna service- och underhållsprocesser för proaktiva, långsiktiga lösningar som ökar driftsäkerhet och den tekniska tillgängligheten för Spaljisten som är vår kund. Jag ansvarar för att framta regelbundna rotorsaksanalyser och bistår med områdeskunskap och input i utveckling av vårt serviceavtal. Arbetsuppgifterna består bl a av Förebyggande underhåll, RCA, FMEA, riskanalyser, tekniska utredningar, ständiga förbättringar med 5S (LEAN), utveckling av operatörsunderhåll då vi utvecklar en app för kund, skriva förebyggande underhåll, maskinsäkerhet etc.

Växjö | Juli 2019 – Juli 2020
Sorterade produkter och packade dessa i pallar.

Linköping | Februari 2018 – 2019
Omvandla projekt från A-ritningar till 3D, Förbereda 3D-projekt för kunder.

Braås | Juni 2019 – Augusti 2019
Stödja medarbetare inom produktionen med deras effektivisering med uppgifter att svetsa dumper ramar.

Rydaholm | Februari 2017 – September 2018
Montera större detaljer och fin montering av mindre detaljer, Jag utvecklade ett kvalitetsinriktat arbete med en ypperlig noggrannhet i denna anställning.

Alvesta | December 2014 – April 2016
Arbete och utveckling med marknadsföring, inköp, försäljning, personal, ekonomi etc.

Tingsryd | November 2013 – September 2016
Övervakade maskiner samt underhåll och service, kontrollerade materialtillflöde i maskiner samt åtgärda störningar i produktionen och rapportera in dessa.

Växjö | December 2008 – September 2011
Arbetade inom avdelningen för datorer & telefoner, Informera kunder om produkter och hitta passande sådana, Hjälpa kunder att hitta rätt produkter inom avdelningen.

Industry 4.0, the future?

Utbildning

Detta är mina utbildningar, program och kurser.

Karlskrona | 2018 – 2020
Som produktutvecklare finns det olika möjliga roller inom många olika områden. Vanliga arbetsuppgifter är bl a konstruktion, produktutveckling, tekniker, projektledare inom den tillverkande industrin. Kurserna baserades inom:
• Konstruktion & Automation
• LEAN, Kvalitet & Kommunikation
• Matematik & Fysik
• CAD & Ritteknik
• Examensarbete

Växjö | 2006 – 2009
Handels- och administrationsprogrammet är ett yrkesförberedande gymnasieprogram för dem som vill arbeta inom handel och service.

Cambridge | 2021
Vi studerade nya sätt och metoder för att närma oss komplexa organisationssystem och vilka beslut och åtgärder som vidtas.

Cambridge | 2021
Power BI är ett datorprogram tillika analysverktyg inom business intelligence och datorvisualisering från Microsoft. Programvaran är en del av Microsoft Power Platform.

Halmstad | Aug 2021 – Feb 2022
13 svenska universitet har utvecklat korta moduler med aktuella ämnen som svarar mot branschens snabba digitalisering.
• Cyber Physical Systems and Digital Twins
• Management of Manufacturing Digitalization
• Smart Products and Industrial Internet of Things
• Sustainable Production Systems

Halmstad | Aug 2021 – Jan 2022
I kurspaketet ingår fem kurser. Kurserna riktar sig till yrkesverksamma ingenjörer som vill lära sig mer om innovation och produktion baserat på additiv tillverkning.
• Additive Manufacturing and Innovative Business Models
• Development Processes and Additive Manufacturing
• Introduction to Additive Manufacturing
• Open Innovation and Additive Manufacturing
• Production Systems and Additive Manufacturing

Västerås | Aug 2020 – Nov 2020
Industriell processtyrning innebär övervakning och kontroll av maskiner, system och processer inom ett stort antal industrier.

Örebro | Jan 2021 – Juli 2021
Vi studerade flera begrepp och verktyg, ex; Ledtider, Kan-Ban, Kaizen, 5S, Värdeflödesanalyser m.m

Sundsvall | Aug 2020 – Jan 2021
Varför och hur du ska designa lätthanterliga förpackningar. Hur du vet om en förpackning är lätt att hantera. Hur förpackningar kommunicerar etc.

Växjö | Jun 2020 – Aug 2020
Kursen behandlar planering, organisering, styrning och uppföljning av ett företags materialflöden ur ett helhetsperspektiv, metoder och processer samt deras ekonomiska faktorer i ett modernt produktionsföretag.

Växjö | Juni 2020 – Aug 2020 | Förberedande matematik 

Portland | 2017 – 2018
Jag studerade bl a html, CSS, JavaScript, Sass basics, SVG basics, Web design, logo design, product design, GitHub m.m.

Växjö | 2013 – 2014
Gick en verkstad och svetsutbildning via Montico.

Quant Service Sweden AB, Åseda
• Partnership Development Phase Training
• Leadership – Svåra Samtal
• Quant Privacy Policy & GDPR
• QuantEffect concept training
• QuantPredict Common Core concept training
• World Leading Services by Quant


IKEA & El-Giganten
Säkerhet, säljutbildningar och produktkunskap

• Körkortsbehörighet B
• SSG ACCESS
• Truckkortsbehörighet, A1-A4 & B1-B3
• Svetslicens, 135 & 138
• Traverskran, pelarsvängkran, telferlyftredskap
Heta arbeten

Licenser, certifikat och utmärkelser

Exercising Leadership: Foundational Principles

Cyber Physical Systems and Digital Twins

Management of Manufacturing Digitalization

Smart Products and Industrial Internet of Things

Sustainable Production Systems

Stipendium för utmärkta studier

Datorkunskaper

Officepaket

Autodesk Inventor

Sketchup

SolidWorks

Axxos OEE

WordPress

Canva (design)

Power BI

CSS & HTML

IBM Maximo

Språk

Svenska

Flytande i tal & skrift

Engelska

Flytande i tal & skrift

Albanska

Modersmål

Arabiska

Grundläggande kunskaper

Change language »